Tilausehdot

Yleistä

Näitä tilausehtoja (jäljempänä ”Tilausehdot”) sovelletaan Otavamedia Oy:n (jäljempänä ”Otavamedia”) kustantamien painettujen lehtien ja digitaalisten lehtien internetin välityksellä tehtäviin tilauksiin. Digitaalisilla lehdillä tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa Otavamedian kustantamien painettujen lehtien verkkojulkaisuja ja vain verkossa julkaistavia verkkojulkaisuja (jäljempänä ”Digilehdet”). Lisäksi Digilehtien tilauksiin sovelletaan soveltuvin osin Otavamedian yleisiä verkkopalveluiden käyttöehtoja. Ellei erikseen toisin mainita, yleisten verkkopalveluiden käyttöehtojen määritelmillä on näissä Tilausehdoissa sama merkitys. ”Tilaajalla” tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa lehtitilauksen tehnyttä kuluttajaa. Mitä yleisissä verkkopalveluiden käyttöehdoissa todetaan Käyttäjästä sovelletaan soveltuvin osin Tilaajaan.

Tekemällä lehtitilauksen Otavamedian verkkopalvelussa, Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Erityisehtoja sekä yleisiä Otavamedian verkkopalveluiden käyttöehtoja.

Tilausvaihtoehdot, tilauksen kesto ja päättyminen

Tilaus voi koskea Digilehteä tai painettua lehteä tai se voi olla näiden yhdistelmä. Lisäksi tilaus voi olla muodoltaan kestotilaus, määräaikainen tilaus tai tilaus voi koskea ainoastaan yhtä irtonumeroa. Tilausvaihtoehto ja tilauksen kesto ilmoitetaan aina tilauksen yhteydessä.

Painettujen lehtien toimittamisessa noudatetaan Itella Oyj:n jakeluehtoja. Ulkomaille lähetettävien painettujen lehtien tilaushintoihin lisätään postimaksu.

Tilaus alkaa seuraavan kuukauden alusta tai seuraavasta mahdollisesta numerosta ja on voimassa tilausmuodon mukaisesti.

Määräaikainen tilaus on voimassa tilauskauden loppuun, minkä jälkeen tilaus päättyy automaattisesti. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymän kesken tilauskauden.

Kestotilaus jatkuu mahdollisen edullisemman tutustumisjakson jälkeen kulloinkin voimassa olevaan kestotilaushintaan. Kestotilaushinta on aina edullisempi kuin vastaavan pituinen normaalihintainen määräaikaistilaus. Kestotilaus on voimassa niin kauan, kunnes Tilaaja irtisanoo tilauksen ilmoittamalla siitä Otavamedialle. Irtisanomisilmoitus on vapaamuotoinen ja sen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita tilauksen irtisanomista, vaan Otavamedialla on oikeus veloittaa Tilaajalle jo toimitetut lehdet. Tilaus päättyy irtisanomishetkellä voimassa olevan laskutusjakson loppuun tai, mikäli Tilaaja on maksanut useampia laskutusjaksoja, maksetun jakson loppuun. Peruuttamisoikeus: kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 ja 6 kohdat.

Mikäli tilaus koskee yhtä Digilehden irtonumeroa, Tilaaja saa tilauksen nojalla käyttöoikeuden ostamaansa Otavamedian verkkopalvelussa saatavilla olevaan tuotteeseen.

Maksaminen

Tilaaja on velvollinen maksamaan tilauksensa tilauksen yhteydessä valitsemallaan tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla, ja valitsemissaan laskutusjaksoissa. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Otavamedialla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta Otavamedialla on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Otavamedialla on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun Maksunsaajalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Tilausvahvistus

Tilaajalle lähetetään paluuviestinä tilausvahvistus sähköpostitse.

Tilausehtojen ja tilaushintojen muuttaminen

Otavamedialla on oikeus muuttaa näitä Tilausehtoja ja tilaushintoja.